POMOCNICI.cz - poskytujeme řemeslné a pomocné práce dle Vašich potřeb v oborech čalouník, malíř, nábytkář, sádrokartony, tapetář, zámečník, elektrikář, montážník, krejčí, obkladač, stěhování, topení, vytápění, zedník, uklízeč, pomocník k ruce, hodinový manžel a další...

Koordinace staveb a stavební dozor

   

   

  Koordinace staveb:

  Nabízíme odborné vedení stavby, služby při přípravě a realizaci staveb, stavební dozor,

  technický dozor či vyřízení správního řízení v procesu výstavby.

  Zajišťujeme řízení a koordinaci staveb více zhotovitelů pro ucelený stavební projekt.

  Dbáme na zajištění dohledu nad dodržováním kvality, norem a prováděných prací.

   

  • Zpracujeme plán souběhu a návaznosti jednotlivých řemesel
  • Připravíme plán dodávek materiálu na stavbu
  • Zkoordinujeme řemeslníky na stavbě

   

  Vše na stavbě je pod neustálou kontrolou, a tak pokud zjistíme výpadek některého z dodavatelů, okamžitě reagujeme tak, aby nevznikaly zbytečné další náklady a posun termínu realizace.

   

  Stavební dozor:

  Stavební dozor znamená dohled a kontrolu nad kvalitou stavebních prací, kontrolu financování, kontrolu harmonogramu, kontrolu kvality použitého materiálu a kontrolu stavby s ohledem na právní předpisy a normy.

  Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ukládá stavebníkovi dle §152 zajistit si stavební dozor

  a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor. Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy (stavby pro bydlení) může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104. Stavbyvedoucího může vykonávat pouze fyzická osoba, která k tomu získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

  a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V běžné řeči tedy osoba \"s autorizací\". Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele tj. autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb.

  Obecně je upraveno provádění stavebního dozoru z pohledu Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v §153.

   

  Proč mít stavební dozor?

  • Stavba RD nebo rekonstrukce je často Vaší největší investicí
  • V některých případech to předepisuje zákon
  • Stavební dozor je Vaší pojistkou, která se Vám vyplatí
  • Nerozumíte stavební problematice, svěřte se do rukou odborníkům
  • Stavební zákony a stavební normy, které by měla stavební firma dodržovat, se neustále mění
  • Odbornost stavebních firem a pracovníků je různá

   

   

   

  Zpět

   
  [Logoznak Pomocnici.cz]

  Copyright © 2010 PAPA.cz | POMOCNICI.cz | info@pomocnici.cz | Tel.: +420 222 964 354