Architekti a Projektanti

Co Vám můžeme nabídnout:

 • studie proveditelnosti, odbornou spolupráci na analýze investic
 • architektonické a urbanistické studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • projekt interiéru
 • inženýrskou činnost
 • rozpočty a výkazy výměr
 • autorské dozory projektantů na stavbě

Dále zajišťujeme:

 • zaměření stavby a pozemků, zaměření polohopisu a výškopisu
 • geologický a hydrogeologický průzkum
 • měření radonu
 • posouzení dřevěných konstrukcí na přítomnost dřevokazného hmyzu a hub
 • vypracování stavebně technického posudku stávajících konstrukcí
 • stavebně historický průzkum
 • pasportisace cenných součástí stavby

a další, podle dohody a potřeby

Rovněž nabízíme našim zákazníkům poradenství při plánovaní výstavby a
dalších investičních záměrů v oblasti architektury a pozemních staveb.

S námi Vaše projekty nezůstanou jenom ve hvězdách

[Logoznak Pomocnici.cz]

Copyright © 2010 PAPA.cz | POMOCNICI.cz | info@pomocnici.cz | Tel.: +420 222 964 354

Projekt POMOCNICI.cz je na prodej

Možná čeká právě na Vás.

Zájem o projekt